Základní škola a Mateřská škola Bitozeves

plánované akce

9 / 2020
PoÚtStČtSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

dnes jsme uvařili

Přesnídávka:

rohlík s máslem a marmeládou, ovoce, kakao (1,7)

Hlavní chod:

zapečené těstoviny s masem, ovoce, švédský čaj (1,3,7)

Polévka:

masová krémová se smaženým hráškem (1,3,7,9)

Svačina:

zeleninový salát, lámankový chléb, mléko (1,7,11)

zvonění

1. h  8:00 - 8:45

2. h  9:05 - 9:50

3. h 10:00 - 10:45 

4. h 10:55 - 11:40

5. h 11:50 - 12:35

6. h a polední pauza
       12.45 - 13.30

7. h 13:30 - 14:15

ŠVP ŠD

Základní škola a Mateřská škola Bitozeves, příspěvková organizace

Bitozeves 89, 440 01 Louny

 ŠVP ŠD

 Identifikační údaje

 Školní družina při ZŠ a MŠ Bitozeves

 Bitozeves 89, 440 01 Louny

telefon: 415 783 055

www.skola-bitozeves.cz

skola.bitozeves@seznam.cz

ředitelka ZŠ: Mgr. Alena Shejbalová

vychovatelka ŠD: Alena Polláková, Karolína Machová, DiS.

zřizovatel: Obec Bitozeves

Bitozeves 50, 440 01 Louny

 

Charakteristika a organizace ŠD:

Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy. Tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Jejím hlavním posláním je zabezpečit žákům zájmové činnosti a odpočinek po vyučování. Na ZŠ pracuje jedno oddělení ŠD s kapacitou 33 žáků. ŠD se nachází v půdním prostoru budovy ZŠ. Tvoří ji společenská místnost, výtvarná dílna, sociální zařízení a přístupové schodiště.  Herna je vybavena novým nábytkem zhotoveným na míru. Dále zde jsou hračky, stolní hry, stavebnice, knihovnička s dětskými knihami a časopisy.

Ke sportovním a odpočinkovým činnostem využívají žáci školní zahradu vybavenou prolézačkou, houpačkami a pískovištěm nebo školní tělocvičnu s jejím vybavením a obecní sportovní hřiště.

Výchovnou činnost v družině zajišťují dvě vychovatelky. Práce je řízena vnitřním školním řádem ZŠ a vnitřním řádem ŠD.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví:

Během všech činností v ŠD dbáme na ochranu zdraví žáků. Žáci jsou vždy na začátku školního roku poučení o bezpečnosti:

Þ    žák bez vědomí vychovatelky neopouští školní družinu

Þ    za žáka, který se po vyučování nedostavil do školní družiny, nenese vychovatelka zodpovědnost

Þ    žák je povinen řídit se školním řádem, řádem školní družiny (je vyvěšen při vstupu do herny školní družiny) a pokyny vychovatelky

Þ    pokud žák soustavně porušuje školní řád, řád školní družiny a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitelky ZŠ z družiny vyloučen

Formy práce:

Žáci ve školní družině mají činnosti rozděleny na odpočinkové, zájmové a rekreační. Cílem práce ŠD je vést žáky k takovým formám činnosti, které budou výrazně přispívat k odstranění únavy po vyučování.

Odpočinkové činnosti jsou zařazovány po obědě, po příchodu žáků do družiny. Mezi ně patří poslech čteného textu z dětských knih nebo časopisů, při kterém žáci relaxují na koberci nebo válendě. Dále jsou oblíbené omalovánky, kreslení na volné téma, stavebnice, stolní hry a hračky (např. panenky, autíčka + dopravní koberec).

Rekreační činnosti jsou zaměřeny na regeneraci sil žáka. Jsou zařazovány aktivní hry, soutěže (sportovní, postřehové, vědomostní), vycházky do okolí školy nebo návštěva farmy v obci. Tyto činnosti jsou spontánní a proto rušnější.

Zájmové činnosti rozvíjejí osobnost a individuální zájmy jednotlivých žáků. V měsících říjen až květen mohou žáci navštěvovat zájmové kroužky probíhající v prostorách školy v době provozu školní družiny:

*    sportovní kroužek - taneční

*    výtvarný a rukodělný kroužek - Šikula

*    hudební kroužek - hra na zobcovou flétnu a klávesy, pěvecký sbor Berušky

*    jazykový kroužek - angličtina

Součástí přípravy na vyučování jsou didaktické hry a soutěže zaměřené na vědomosti a schopnosti žáka, na upevňování školních poznatků. Žáci dále získávají poznatky při vycházkách, výletech a dalších činnostech.

ŠD se také podílí na přípravě, organizaci a průběhu různých školních akcí:

Þ    Den s IZS - slavnostní ukončení školního roku, Den s Integrovaným záchranným systémem

Þ    jarní a podzimní úklid školní zahrady (hrabání listí)

Þ    sběr starého papíru a PET lahví

Obsah výchovně vzdělávací práce:

Cíle a strategie:

Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení:

Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů:

Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, rozvíjet schopnost spolupráce, respektovat práci a úspěchy své i ostatních:

Připravovat žáky k uplatňování svých práv a plnění svých povinností:

Vytvářet potřebu projevů pozitivních citů v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí a přírodě:

Učit aktivnímu rozvíjení a ochraně svého fyzického, duševního a sociálního zdraví, a nést za ně odpovědnost:

Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturním a duchovním hodnotám, učit soužití s ostatními lidmi:

Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je:

Klíčové kompetence:

kompetence k učení:

 kompetence k řešení problému:

kompetence komunikativní:

kompetence sociální personální:

kompetence občanské a činnostní:

kompetence pracovní a volnočasové aktivity:

Projekt

Lidé a příroda, změny v přírodě v průběhu ročních období

Téma: PODZIM

(září, říjen, listopad)

Září:

Září - máj podzimu.
Po teplém září zle se říjen tváří.
Prší-li hodně v září, vesele se sedlák tváří.
Bouřka v září - sníh v prosinci.

Říjen:

      Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.

Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu.
Když dub hojné ovoce dává, tak má velká zima a množství sněhu býti.
Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.
Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.
V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.

Listopad:

       Teplý říjen - studený listopad.

        Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.

        Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.

        Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.

        Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.

        Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.

 Téma: ZIMA

(prosinec, leden, únor)

 Prosinec:

Leden:

Únor:

Téma: JARO, LÉTO

(březen, duben, květen, červen)

 Březen:

Duben:

Květen:

Červen:

Jak bude?
Dnes má svátek
Matouš